БАНК ДАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Телефон довіри

Запорізька

8-(0612) 39-02-50

69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, кім. 102

 

№№

пп

документа

Дата

Назва документа

Примітка

 1.  

№ 1241

31.12.2008

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2008 №1241 "Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2009 році"

 

 1.  

№ 14/3-3

27.11.2008

Рішення колегії МОН України від 27.11.2008 № 14/3-3 "Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти"

 

 1.  

№ 676

22.07.2008

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.08 № 676 "Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України"

 

 1.  

№ 90

09.02.2006

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90 "Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді"

 

 1.  

№ 605 від

13.07.2007

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 № 605 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України"

 

 1.  

№ 202-p

12.04.2006

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 202-p "Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки"

 

 1.  

№ 1013/2005

04.07.2005

Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"

 

 1.  

№ 350

 09.06.2005

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.06.2005 № 350 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"

 

 1.  

№ 989

31.12.2004

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2004 №989 "Про затвердження складу Президії Малої академії наук України"

 

 1.  

№ 658

16.08.2004

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

 

 1.  

№ 651 

11.08.2004

   

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 "Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах"

 

 

 1.  

№ 296

19.05.2003

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2003 № 296 "Про реалізацію заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації на 2002-2011 роки"

 

 1.  

№ 238

16.04.2003

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 238 "Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків"

 

 1.  

№ 296

19.05.2003

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2003 № 296 "Про реалізацію заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації на 2002-2011 роки"

 

 1.  

Кабмін Ук-раїни  N 378 

28.03. 2002 р

Про затвердження Програми розвитку   позашкіль-них навчальних закладів   на 2002-2008 роки

 

 1.  

N 347/2002

 

17.04. 2002

    У К А З   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 Про Національну доктрину     розвитку освіти                                              

 

 1.  

N 379

 

28.03. 2002 р

Постанова Кабміна

 Про затвердження Державної програми "Вчитель"

 

 1.  

№ 510

12.07.2001

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 № 510 "Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту"

 

 1.  

№ 433

06.05.2001

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

 

 1.  

№ 563

01.08.2001

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти"

 

 1.  

Наказ №510

12.07.2001

 

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту  (МОН)

 

 1.  

№ 439 від

07.09.2000

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

 

 1.  

№ 963

14.06.2000

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

 

 1.  

№ 522

07.11.2000

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності"

 

 1.  

№ 7/5—7

№ 7/6—6

 

23.06.99

16.06.99.

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  Рішення колегії

Про Концепцію державного стандарту

 спеціальної освіти дітей з особливими потребами

 

 1.  

№ 127

03.05.1999

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127 "Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України"

 

 1.  

№ 1/9-96

11.03.1998

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.1998 № 1/9-96 "Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка"

 

 1.  

№ 305

18.08.1998

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 № 305 "Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності"

 

 1.  

№ 346

14.04.1997

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам"

 

 1.  

№ 228

05.04.1994

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

 

 1.  

№ 310

20.08.1993

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 № 310 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України"

 

 1.  

№ 1060-XII

23.05.1991

Закон України вiд 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту"

 

 1.  

N 789-XII

27.02.1991

Конвенція про права дитини